Waarom wordt er een kopie van mijn paspoort gemaakt bij de accommodatie?

 • Accommodatieverschaffers moeten bij het inchecken hun gasten identificeren en registreren.
 • Ze hebben daar een paspoort of een identiteitskaart voor nodig.
 • Bij de registratie nemen de receptiemedewerkers een aantal gegevens over die nodig zijn voor het bijhouden van het nachtregister.
 • Welke gegevens dat zijn hangt af per land.
 • Voor Nederland zijn dat naam, woonplaats en type identiteitsbewijs.
 • In het buitenland is dat meestal ook het nummer van het paspoort of de identiteitskaart.
 • Het is niet nodig het Burgerservicenummer (BSN) over te nemen. Juist dit nummer kan samen met jouw foto worden gebruikt voor fraude. Dit risico versterkt als de receptionist een kopie maakt in plaats van alleen de gegevens overneemt.

Waarom moet ik mijn paspoort afgeven bij mijn accommodatie en wat als ik dit niet wil?

 • Je kan meteen aangeven dat je liever niet wil dat de receptionist het document inneemt.
 • Wijs daarbij bijvoorbeeld op het risico van fraude met data, maar ook op het voorhanden moeten hebben van het document voor politiecontrole, een ongeval of bijvoorbeeld een uitstapje over de grens. Je kunt een boete krijgen als je het document niet kan tonen.
 • Geef in de plaats een eigen kopie van je paspoort of identiteitskaart waarop je het BSN-nummer onleesbaar hebt gemaakt en een kruis door jouw profielfoto hebt gezet.
 • Ook heb je op de kopie aangegeven voor wie deze bedoeld is met de datum.
 • Laat wel altijd het officiële document zien als bewijs dat het om het goede document gaat.
 • Als de receptionist zelf een kopie maakt, vraag dan of hij/zij het BSN-nummer en de foto wil doorhalen en op de kopie kan schrijven voor wie de kopie is gemaakt.
 • Gebruik de Kopie ID app van de overheid. Dit is een app waarbij je met een smartphone gemakkelijk en veilig een kopie van je identiteitsbewijs kunt maken. Je kunt in de app het BSN-nummer doorstrepen en een watermerk toevoegen met datum en doel van de kopie. Deze scan kan je per mail direct naar de accommodatieverstrekker versturen.
 • Geef het ID-bewijs af voor een kopie met een paspoorthoes die de fraudegevoelige gegevens afschermt.