• Buiten het Schengengebied: als de ouder een andere achternaam heeft dan het kind, controleert het luchthavenpersoneel de ouder-kindrelatie om ontvoering te voorkomen. Binnen het Schengengebied zijn deze controles meestal niet van toepassing.
  • Paspoortcontrole op Nederlands grondgebied: de Koninklijke Marechaussee heeft altijd toegang tot de Basisregistratie Personen en het Centraal Gezag register om bij twijfel te controleren wie de ouders van het kind zijn of wie het ouderlijk gezag heeft.
  • Vereiste verklaringen: sommige landen eisen een verklaring waarin staat dat de meereizende ouder echt de ouder is of het gezag heeft. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.
  • Toevoegen van partners naam aan reisdocument: Een ouder kan de naam van zijn of haar echtgenoot of geregistreerd partner in het reisdocument laten opnemen. Als de partner dezelfde achternaam heeft als het meereizende kind, verloopt de grenspassage mogelijk sneller.
  • Reist een kind mee met iemand anders dan de ouders, bijvoorbeeld een familielid, dan eisen sommige landen een verklaring waarin de ouders toestemming (toestemmingsverklaring) geven voor deze reis. Bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming kun je informeren naar de toelatingseisen die gelden. De Koninklijke Marechaussee biedt informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens.