In principe zijn er geen verplichte vaccinaties voor onze bestemmingen, maar bepaalde vaccinaties worden wel aanbevolen. Voor actuele informatie kunt u terecht bij uw huisarts of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Het is aan te bevelen medicijnen tegen maag- en darmklachten mee te nemen.