Waarom wordt er een kopie van mijn paspoort gemaakt bij de accommodatie?

 • Accommodatieverschaffers moeten bij het inchecken hun gasten identificeren en registreren.
 • Ze hebben daar een paspoort of een identiteitskaart voor nodig.
 • Bij de registratie nemen de receptiemedewerkers een aantal gegevens over die nodig zijn voor het bijhouden van het nachtregister.
 • Welke gegevens dat zijn hangt af per land.
 • Voor Nederland zijn dat naam, woonplaats en type identiteitsbewijs.
 • In het buitenland is dat meestal ook het nummer van het paspoort of de identiteitskaart.

Waarom moet ik mijn paspoort afgeven bij mijn accommodatie en wat als ik dit niet wil?

 • U kunt meteen aangeven dat u liever niet wilt dat de receptionist het document inneemt.
 • Wijs daarbij bijvoorbeeld op het risico van fraude met data, maar ook op het voorhanden moeten hebben van het document voor politiecontrole, een ongeval of bijvoorbeeld een uitstapje over de grens. U kunt een boete krijgen als u het document niet kan tonen.
 • Ook heeft u op de kopie aangegeven voor wie deze bedoeld is met de datum.
 • Laat wel altijd het officiële document zien als bewijs dat het om het goede document gaat.
 • Geef het ID-bewijs af voor een kopie met een paspoorthoes die de fraudegevoelige gegevens afschermt.