Indien er op medische grond speciale wensen van belang zijn, kunnen wij dit middels een essentie voor u aanvragen. U kunt hierbij denken aan een aangepaste kamer voor minder validen. Wij zullen een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten (€30,-) in rekening gebracht.

Indien er sprake is van een wijzigings- of toevoegingsverzoek anders dan op medische gronden, dan behoeven ook deze onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Deze worden door de reisorganisator alleen in behandeling genomen als dit een redelijke kans van slagen heeft.

Een essentie aanvragen kan enkel telefonisch via ons Contact Center 027229494