Ook kinderen en baby’s moeten voor reizen naar het buitenland in het bezit zijn van een eigen reisdocument. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders kan en mag niet meer.

Ouder en kind met verschillende achternaam
Heeft de ouder een andere achternaam dan het kind en reist de ouder samen met het minderjarige kind buiten het Schengengebied, dan controleert het luchthavenpersoneel of er echt een ouder-kindrelatie is. Deze extra controle is er om ontvoering van kinderen tegen te gaan. Binnen het Schengengebied vinden meestal geen grenscontroles plaats, dus ook het onderzoek naar de ouder-kindrelatie niet.

Bij paspoortcontrole op Nederlands grondgebied heeft de Koninklijke Marechaussee altijd toegang tot de Basisregistratie Personen en het Centraal Gezagsregister. Daarin kan de Koninklijke Marechaussee bij twijfel controleren wie de ouders van het kind zijn of wie het ouderlijk gezag heeft.
Sommige landen eisen een verklaring waarin staat dat de meereizende ouder echt de ouder is of het gezag heeft. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.
Daarnaast kan een ouder de naam van zijn of haar echtgenoot of geregistreerd partner in het reisdocument laten opnemen. Als de partner dezelfde achternaam heeft als het meereizende kind is de kans groot dat de grenspassage sneller verloopt.

Meereizend kind met iemand anders dan de ouders
Reist een kind mee met iemand anders dan de ouders, bijvoorbeeld een familielid, dan eisen sommige landen een verklaring waarin de ouders toestemming (toestemmingsverklaring) geven voor deze reis. Bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming kun je informeren naar de toelatingseisen die gelden. De Koninklijke Marechaussee biedt informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens.

Alleenreizend kind
Het is mogelijk om je kind in de leeftijd tussen zes en twaalf jaar (bij vluchten met Corendon Dutch Airlines tussen de vijf en twaalf jaar) alleen te laten reizen, op voorwaarde dat je aan een aantal punten voldoet.

1. Een volwassene (min. 18 jaar) moet jouw kind begeleiden naar de luchthaven van vertrek. Dit altijd met toestemming van jou of degene met het ouderlijk gezag.
2. Deze volwassene (min. 18 jaar) moet het grondpersoneel van Corendon of de afhandelingsinstantie op de luchthaven van vertrek de benodigde reisdocumenten van het kind, een schriftelijk bewijs van vrijwaren en geldige legitimatie overhandigen.
3. De kosten om jouw kind alleen te laten reizen, moet je op de luchthaven van vertrek betalen.

Alleenreizend kind naar en van Curaçao
Alle kinderen die alleen naar en van Curaçao reizen (waaronder kinderen van vijftien tot en met zeventien jaar voor wie geen Unaccompanied Minor-service is gereserveerd) moeten een schriftelijke reistoestemming meenemen die door de ouder(s) of wettelijke voogd is ondertekend, plus een identiteitsbewijs van een ouder of voogd.

Geslacht van kind op vliegticket (Transavia)
Alle kinderen van 2 tot en met 14 jaar staan op het Transavia vliegticket als jongen geregistreerd ongeacht het geslacht.