Ouder en kind met verschillende achternaam
Heeft de ouder een andere achternaam dan het kind en reist de ouder samen met het minderjarige kind buiten het Schengengebied, dan controleert het luchthavenpersoneel of er een ouder-kindrelatie is. Deze extra controle is er om ontvoering van kinderen tegen te gaan. Binnen het Schengengebied vinden er meestal geen grenscontroles plaats, dus ook het onderzoek naar de ouder-kindrelatie niet.

Bij paspoortcontrole op Nederlands grondgebied heeft de Koninklijke Marechaussee altijd toegang tot de Basisregistratie Personen en het Centraal Gezagsregister. Daarin kan de Koninklijke Marechaussee bij twijfel controleren wie de ouders van het kind zijn of wie het ouderlijk gezag heeft.

Sommige landen eisen een verklaring waarin staat dat de meereizende ouder echt de ouder is of het gezag heeft. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Daarnaast kan een ouder de naam van zijn of haar echtgenoot of geregistreerd partner in het reisdocument laten opnemen. Als de partner dezelfde achternaam heeft als het meereizende kind is de kans groot dat de grenspassage sneller verloopt.

Meereizend kind met iemand anders dan de ouders
Reist een kind mee met iemand anders dan de ouders, bijvoorbeeld een familielid, dan eisen sommige landen een verklaring waarin de ouders toestemming (toestemmingsverklaring) geven voor deze reis. Bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming kun je informeren
naar de toelatingseisen die gelden. De Koninklijke Marechaussee biedt informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens.