Wanneer u besluit geen gebruik te willen maken van uw reisvoucher, dan betalen wij u het (restant)bedrag van de reisvoucher terug. In overeenstemming met het beleid van de ACM moet Corendon het (restant)bedrag uiterlijk aan het eind van de SGR-dekkingstermijn van één jaar na uitgifte terugbetalen, maar niet eerder dan na 6 maanden na de uitgifte van de voucher. Hiermee blijft uw recht op geld terug bestaan maar ontvangt u de terugbetaling op een later tijdstip, uiterlijk één jaar na de uitgiftedatum van de reisvoucher.
Vanaf 16 september is het mogelijk om in uw ‘Mijn Corendon’-account uw verzoek voor terugbetaling digitaal in te dienen. Dit geldt voor alle vouchers waarvan de uitgiftedatum minimaal 6 maanden geleden is. Is uw voucher korter dan 6 maanden geleden uitgegeven dan kunt u uw verzoek nog niet indienen. Wij verzoeken u om hierover niet met ons Contact Center te bellen. Vanwege de huidige situatie is het hier erg druk. Onze medewerkers op het Contact Center kunnen u nu niet meer vertellen dan de informatie zoals hierboven beschreven, aangevuld met de algemene informatie over de gevolgen van corona op onze website.
Omdat het nog geruime tijd zal duren voordat we in staat zijn de terugbetaling daadwerkelijk te doen, adviseren wij u vooralsnog de reisvoucher wel te accepteren. Wanneer u de reisvoucher namelijk niet accepteert, loopt u gedurende al die tijd als klant het risico dat u uw geld kwijtraakt als Corendon onverhoopt ophoudt te bestaan. Als u echter kiest voor een reisvoucher waarvoor SGR-dekking geldt – mits afgegeven vóór de datum die daartoe wordt bepaald door SGR – dan bestaat dat risico niet. De reisvouchers worden dan namelijk gegarandeerd door de SGR en kunnen eveneens aan het einde van de geldigheidsduur worden omgezet in een terugbetaling. Alle voorwaarden kunt u nalezen op sgr.nl.

De exacte voorwaarden van de Corendon reisvoucher vindt u hier.